Tobud - Biuro projektów branży konstrukcyjnej

Firma Tobud jest obecna na rynku od roku 1997.
Biuro projektów prowadzi mgr inż. Tomasz Skórcz - projektant konstrukcji posiadający:

  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (Nr GPKG-I-7342-43/96 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 31.12.1996 r.)
  • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w tym obiekty mostowe (Nr KI-II-7342-90/98 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 31.12.1998 r.).
  • tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego (Decyzja nr RZE/X/0020/09 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31.07.2009 r.)

Działalność firmy obejmuje:

  • projekty budowlane, projekty wykonawcze i projekty warsztatowe,
  • projekty rozbiórek,
  • nadzory budowlane (kierownik budowy, inspektor nadzoru),
  • ekspertyzy techniczne i opinie techniczne,
  • doradztwo projektowe,
  • okresowe przeglądy obiektów budowlanych (roczne i pięcioletnie).

Firma specjalizuje się w wykonywaniu projektów konstrukcyjnych (żelbetowych, stalowych i drewnianych) dla obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego. Wykaz ważniejszych opracowań projektowych znajduje się w zakładce "OPRACOWANIA PROJEKTOWE"